Contact en inschrijvingen

kaboutertuin-004

Pastorijstraat 24
1982 Weerde
tel: 015/61.18.78
info@dekaboutertuin.be

Wens je je kindje in te schrijven voor opvang in de kribbe?

Indien je wenst dat je kindje in de Kaboutertuin opgevangen wordt, gelieve je dan via onderstaand contactformulier aan te melden. Caroline Blockmans zal u dan zo snel mogelijk contacteren om uw aanvraag verder te bespreken. Mogen we vragen om niet meteen te bellen met de vraag naar opvang, vermits dit de dagelijkse werking van de kribbe kan storen. We kunnen u verzekeren dat uw aanvraag ook via mail snel beantwoord zal worden.

Contactformulier

Vul uw voornaam, achternaam, adres en e-mail adres in, en type uw vraag/opmerking in de daarvoor bestemde vakken. Als je opvang aanvraagt vermeld dan de (vermoedelijke) geboortedatum en het gewenste aantal opvangdagen in.
Klik op de knop verzenden als u alles hebt ingevuld.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Wachtlijst

Indien je kind niet onmiddellijk kan worden ingeschreven, wordt je vraag naar opvang ingeschreven op een wachtlijst. Op deze wachtlijst worden de ouders in volgorde van aanmelding genoteerd met volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum. Kinderen kunnen alleen ingeschreven worden als ze minstens 3 dagen per week (met max. 1 halve dag) in de kribbe aanwezig zijn, volgens een vast opnameplan (vaste dagen per week). Er wordt nota genomen van de gewenste opnamedatum, wat echter geen garantie is.

Voorrangsregels

Zowel toekomstige ouders als ouders die al een kindje hebben en opvang zoeken, kunnen zich inschrijven op de aanmeldingslijst.
Deze aanmelding/ inschrijving op de wachtlijst is gratis en vrijblijvend.
Op deze lijst worden ouders in volgorde van aanmelding genoteerd met volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum. Kinderen kunnen alleen ingeschreven worden als ze minstens 3 dagen per week (met max. 1 halve dag) in de kribbe aanwezig zijn, volgens een vast opnameplan (vaste dagen per week). Er wordt nota genomen van de gewenste opnamedatum, wat echter geen garantie is.
Het is een vergunningsvoorwaarde van DKT om in het huishoudelijk reglement een opnamebeleid te hebben waaronder de omschrijving van bepaalde voorrangsregels zoals hieronder omschreven (volgens het subsidiebesluit van 22 november 2013).
Voorrangsgroep
Wettelijke omschrijving
1. Werksituatie
Nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
2. Alleenstaanden
Niet gehuwd of niet samenwonend zijn met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief
3. Laag inkomen
Inkomen lager dan 27.000 euro.
4. Pleegkinderen
Pleegkinderen die kinderopvang nodig hebben.
5. Broer of zus
Kinderen van wie een broer of zus in de kinderopvanglocatie opgevangen wordt.
6. Kwetsbaar gezin
Minstens beantwoorden aan 2 van de volgende kenmerken, waarvan minstens laag inkomen, een problematische gezondheids- en/of zorgsituatie OF een laag opleidingsniveau
a. Werksituatie
Nood hebben aan kinderopvang om werk te zoeken of te houden of om een beroepsgerichte opleiding te volgen.
b. Laag inkomen
Inkomen lager dan 27.000 euro.
c. Alleenstaanden
Niet gehuwd zijn of geen domicilie hebben met een persoon van wie het inkomen in aanmerking komt voor de bepaling van het inkomenstarief
d. Problematische gezondheids- en/of zorgsituatie
Beantwoorden aan minstens één van de volgende 3 kenmerken:
1. Gezinslid met een handicap
2. Gezinslid met verminderd zelfzorgvermogen
3. Sociale of pedagogische redenen
e. Laag opleidingsniveau
Geen van beide ouders heeft een diploma secundair onderwijs
7. Nederlandstalige ouders
Kinderen waarvan minstens één ouder het Nederlands voldoende machtig is.
8. Kinderen van personeelsleden van De Kaboutertuin
9. Voor inwoners van Groot-Zemst
10. Volgens de datum van inschrijving op de wachtlijst
Het spreekt voor zich dat jouw kindje enkel kan worden opgenomen, indien er plaats beschikbaar is op het ogenblik van de gevraagde opnamedatum

Het spreekt voor zich dat jouw kindje enkel kan worden opgenomen, indien er plaats beschikbaar is op het ogenblik van de gevraagde opnamedatum.

Het recht op inschrijving vervalt indien:

  • niet wordt voldaan aan de vermelde voorwaarden;
    de door de ouders bij inschrijving op de wachtlijst meegedeelde informatie niet correct blijkt.
  • Op deze door de Raad van Bestuur vastgelegde regels worden geen uitzonderingen toegestaan. Voorspraak van bestuurders, personeelsleden of derden wordt uitgesloten.
  • Eventuele klachten met betrekking tot deze opnameprocedure worden behandeld door de Raad van Bestuur, en dien je derhalve schriftelijk te melden aan de voorzitter.

De volgorde van de wachtlijst wordt gerespecteerd op het moment dat een plaats vrijkomt. Er komen pas plaatsen vrij, als er kinderen naar school gaan. We werken met een doorschuifsysteem. Baby’s schuiven naar de kruipertjes op ongeveer 1 jaar, kruipertjes schuiven door naar de peutertgroep op ongeveer 20 maanden leeftijd. Van deze volgorde kan worden afgeweken, rekening houdend met specifieke situaties, eventuele dagdelen die vrij komen en die tegemoet komen aan een bepaalde vraag, of de reglementaire voorrangsregels zoals werkomstandigheden van de ouders, sociale en/of pedagogische motieven, inkomen of alleenstaande ouders.

 

Definitieve inschrijving

Zekerheid dat er voor je kindje plaats is op een bepaalde datum is er:

nadat de verantwoordelijke je persoonlijk gemeld heeft dat er een plaats beschikbaar zal zijn. We maken een afspraak voor een rondleiding en beantwoorden vragen.
Wanneer ouders de vrije plaatsen willen reserveren, maken we een schriftelijke overeenkomst op die de opvang dan bindend maakt.