Algemeen

Onze kribbe beschikt over 3 leefgroepen, iedere groep is in 2 kleinere  groepjes verdeeld zodanig dat kinderen met maximum 6 tot 8 kinderen samen opgevangen worden. Ieder groepje heeft zijn eigen slaapkamers en met ieder voldoende speelruimte die toereikend zijn voor de dagopvang van 38 kinderen. De nodige infrastructuur is aanwezig, zodat elk kind de vereiste en gepaste verzorging kan krijgen (badkamer met kinderbad, vast kindertoilet bij de peuters, kinderpotjes, een volledige verzorgingsaccommodatie per leefruimte).

Iedere leeftijdsgroep heeft zijn eigen buitenspeelaccomodatie, ook baby’s hebben een terras waar bij mooi weer, buiten kan gespeeld worden. De kinderen kunnen ook op onze speelplaats naar hartelust rennen, lopen, fietsen, spelen.
De infrastructuur en de accommodatie van onze voorziening zijn van zodanige aard dat er een permanent toezicht op de kinderen wordt gegarandeerd, zodat hun veiligheid op geen enkel moment in het gedrang komt.
Medicatie, gevaarlijke producten worden veilig weggeborgen buiten het bereik van de kinderen. Verder werden alle nodige veiligheidsmaatregelen genomen, zoals het beveiligen van de stopcontacten, er is vloerverwarming in de leefruimten van de kinderen voorzien.
In onze speelruimte is er voldoende spelmateriaal voorhanden dat aangepast is aan de leeftijd, de aard en het ontwikkelingsniveau van de opgevangen kinderen.

We maken een opsplitsing tussen baby’s (0 tot 1 jaar), kruipers (van 1 jaar tot 20 mnd’en) en peuters (van 20 mnd’en tot schoolleeftijd).
Voor de start van de opvang wordt er in de kribbe een afspraak gemaakt met de ouders, waarbij een rondleiding in de hele voorziening wordt gegeven (waar zal mijn kind slapen, eten,spelen?) en waarbij het interne reglement samen overlopen wordt, zodat alle belangrijke punten besproken worden.

Om jonge kinderen, baby’s te laten wennen aan het kinderdagverblijf volgen we  onze ‘wenprocedure’ zodat het kleintje aan de omgevingsgeluiden, stem van de verzorgende en andere prikkels kan wennen.

 

Sinds 2001 werkt Caroline Blockmans als leidinggevende van de kribbe. Ze is 
ik
verpleegkundige van opleiding. Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel, onderhoudt contact met de ouders en onderhoudt externe contacten.

Caroline wordt in haar leidinggevende taak bijgestaan door de Raad van bestuur. We streven naar een grote betrokkenheid van de ouders in het kribbebestuur, een open communicatie tussen bestuurders en regelmatige contacten tussen directie en bestuurders.
De leden van de Raad van bestuur zijn: Laurent Marcelis (voorzitter),  Caroline Blockmans, An Tesseur, Britt Pieraets, Laura Geerts, Ingrid Seurinck, Kaat Sadones, Herman Desmet, Evy Ricour, Christiane Schollaert en Marcel Versteven.

 

 

anneAnne is verantwoordelijk vor de keuken van de kribbe.
We verwachten dat kinderen ontbijten of hun flesje drinken in hun gezin. Afhankelijk van het tijdstip en de duur van de aanwezigheid van het kind in de opvang wordt een gepaste, kwaliteitsvolle maaltijd verstrekt, geleverd door Agape. De maaltijden worden evenwichtig samengesteld en zijn voldoende gevarieerd. De opvangvoorziening kan ook zorgen voor dieetbereidingen. Dit moet dan wel vooraf overlegd worden en de ouders moeten de eventueel vereiste bijzondere dieetproducten meebrengen en zijn altijd op doktersvoorschrift. Flesvoeding voor baby’s wordt meegebracht door de ouders.
Naast het middagmaal worden er nog soep, en een vieruurtje/ fruitpapje gegeven. Een avondmaal wordt niet verstrekt.

Marijke is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kribbe.    marijke