De Kaboutertuin vzw

Erkend kinderdagverblijf

De Kaboutertuin is een erkend en gesubsidieerd kinderdagverblijf in Weerde dat sinds 1993 een erkenning heeft van Kind & Gezin. Dit betekent dat wij aan de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders voldoen, om zo onze erkenning te behouden.

Het beschikken over een erkenning biedt het voordeel dat wij aan ouders fiscale attesten kunnen uitreiken voor het aftrekken van de opvangkosten van het belastbare inkomen (voor kinderen tot de leeftijd van 3 jaar).
Onze voorziening biedt plaats aan 38 kinderen in dagopvang. Wij stellen onze dienstverlening open voor alle kinderen. De dagelijkse leiding van het kinderdagverblijf berust bij Caroline Blockmans.

kaboutertuin-005

Like ons op Facebook!

Nieuws

Welkom Jade, Tille en Philis !!!
Veel plezier op school Nell, Gust en Léon !!!
Tiens, verwachten wij iemand...???
Meten en monitoren van de pedagogische kwaliteit in kinderopvang.

Meten en monitoren van de pedagogische kwaliteit in kinderopvang.

Hierover gaat het vandaag in het nieuws!! Meten en monitoren van de pedagogische kwaliteit i[...]
Veel plezier op school Arne, William en Finn!!!